HOTELL fem rum och kök ligger vilande - vi återkommer så snart vi öppnat verksamheten igen....
Search
Close this search box.

Radonmätning och sanering för en hälsosam hemmiljö

Välkommen till vår information om radonmätnings- och saneringslösningar som är utformade för att skapa en säkeroch hälsosam inomhusmiljö för dig och din familj. Man förstår vikten av att identifiera och åtgärda potentiella radonrisker i ditt hem och för att hjälpa dig hitta den bästa lösningen för dina specifika behov.

Marknadens produkter är utformade för både bostäder och kommersiella fastigheter och man använder
den senaste tekniken och materialen för att säkerställa tillförlitlighet och effektivitet.

Saneringsprodukter

Det finns en mängd olika radonmätnings- och saneringsprodukter för att hjälpa dig minska risken för exponering för denna farliga gas. Det finns sortiment som:

 • Radondetektorer:
  Detektorerna är utformade för att noggrant mäta radonhalten i din inomhusluft och ge dig tydliga och tillförlitliga resultat. Det finns både kort- och långtids-radondetektorer för att passa dina specifika behov.

 • Radonsaneringssystem:
  Saneringssystemen är utformade för att minska radonhalten i din inomhusluft till säkra nivåer.
  De  använder den senaste tekniken och materialen för att säkerställa effektivitet och långvarig tillförlitlighet.
 • Radonsäker byggnation:
  Lösningarna för byggnation är utformade för att förhindra radon från att komma in i ditt hem eller byggnad från första början.

 

Vem skall man då välja? En pålitlig och erfaren leverantör av radonmätnings- och saneringslösningar som är engagerade i att tillhandahålla högsta kvalitet på produkter och tjänster till sina kunder är vad man skall försöka hitta.

De som använder den senaste tekniken och materialen för att säkerställa tillförlitlighet och effektivitet och som ständigt arbetar med att förbättra sina produkter och tjänster för att möta kunders behov.

Varför är det viktigt att mäta för radon?

Radon är en färglös, luktfri och smaklös gas som kan vara extremt farlig om den finns i höga halter i din inomhusluft.

Långvarig exponering för höga nivåer av radon har kopplats till en ökad risk för lungcancer och det uppskattas att radonexponeringen är ansvarig för ungefär 21 000 dödsfall i USA varje år.

Det enda sättet att veta om radon finns i ditt hem är att mäta för det.

Egen erfarenhet av radon

Jag har en personlig erfarenhet av radonmätning och sanering.

För några år sedan köpte jag ett nytt hem och lät det mätas för radon strax efter att jag flyttade in.

Testet visade höga nivåer av radon vilket var överraskande och oroande.

Jag kontaktade omedelbart en radonsaneringspecialist som installerade ett saneringssystem i mitt hem. Systemet var effektivt för att minska radonhalten till säkra nivåer och jag känner mig nu mycket mer trygg och säker när det gäller säkerheten i mitt hem.

Denna erfarenhet har lärt mig vikten av radonmätning och sanering och den trygghet som kommer med att veta att min familj är skyddad från denna farliga gas.

Radon är en gas som bildas när radium sönderfaller i berggrunden, jorden och vatten.

När radon frigörs från marken kan den tränga in i byggnader genom sprickor, otäta golv, dräneringssystem och andra öppningar.

Radonhalten kan variera beroende på geologiska förhållanden, byggnadens konstruktion och ventilation.

En viktig faktor att tänka på när man mäter för radon är att det är en naturlig förekomst och kan variera från plats till plats.

Det är därför det är viktigt att testa din egen fastighet för att ta reda på om det finns någon risk för höga radonhalter.

En annan viktig faktor att tänka på är att radonhalten kan variera över tid.

Till exempel kan höst- och vintermånaderna ha högre radonhalter än sommarmånaderna.

Därför är det viktigt att mäta radonhalten regelbundet för att få en mer heltäckande bild av radonrisken i ditt hem.

Ett annat sätt som radon kan tränga in i huset är genom dricksvatten.

Om du har en brunn eller en privat vattenkälla som används för dricksvatten är det viktigt att testa vattnet för radon. Om radonhalten i vattnet är hög kan det också bidra till höga radonhalter inomhus. Ett effektivt sätt att minska radonhalten i vatten är att installera en radonavlägsnare.

Det är också viktigt att notera att radonrisken inte bara påverkar enskilda bostäder utan kan också påverka arbetsplatser och skolor.

Arbetsmiljöverket rekommenderar att arbetsplatser med högre risk för radonutsatthet genomför en radonmätning och vid behov vidtar lämpliga åtgärder.

I slutändan är det viktigt att ta radonrisken på allvar och vidta åtgärder för att minska risken för exponering.

Det kan vara så enkelt som att genomföra en radonmätning och installera ett saneringssystem eller att vidta förebyggande åtgärder vid nybyggnation.

Det kan också vara värt att se till att ventilationssystemet fungerar korrekt och att rengöra luftfilter regelbundet.

Det är också viktigt att se till att byggnadsmaterial som används vid renovering och nybyggnation inte innehåller höga halter av radon.

 

Det finns flera fördelar med att ta hand om radonrisken. Förutom att skydda din hälsa och minska risken för lungcancer kan du också öka värdet på din fastighet genom att visa potentiella köpare att radonrisken har hanterats på ett säkert sätt. Dessutom kan du spara pengar på energiräkningarna genom att förbättra ventilationen och minska energiförbrukningen.

Sammanfattningsvis är radon en allvarlig risk som bör tas på allvar. Det är viktigt att mäta radonhalten i ditt hem regelbundet och vidta åtgärder om det finns höga nivåer av radon. Genom att ta hand om radonrisken kan du skydda din hälsa, öka värdet på din fastighet och spara pengar på energiräkningarna.

Ett annat personligt exempel jag kan ge är när min arbetsplats genomförde en radonmätning och upptäckte höga halter av radon. Arbetsplatsen var belägen i en källare och vi visste inte att det fanns någon risk för radonexponering. Efter att ha vidtagit åtgärder för att minska radonhalten, som att installera en radonavlägsnare och förbättra ventilationen var radonhalten inom säkra nivåer och vi kunde fortsätta att arbeta på platsen utan att oroa oss för vår hälsa. Detta visar vikten av att inte bara mäta radonhalten i ditt hem, utan också på arbetsplatser och andra platser där människor vistas under en längre tid.